Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Zarządzenie Dyrektora

 Zarządzenie nr 32/2019/2020
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu
z dnia 26.05.2020


Zarządzenie nr 31/2019/2020
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu
z dnia 26.05.2020

czytaj >>>


Zarządzenie nr 29/2019/2020
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu
z dnia 15.05.2020

czytaj >>>


Zarządzenie nr 28/2019/2020
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu
z dnia 15.05.2020

czytaj >>>


Zarządzenie nr 27/2019/2020
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu
z dnia 06.05.2020

czytaj >>>


Zarządzenie nr 25/2020
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu
z dnia 6 maja 2020 r.

czytaj >>> 


Zarządzenie nr 24/2019/2020
dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu
z dnia 05.05.2020

czytaj >>>


Zarządzenie dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu 

nr 6 /19/20 z dn. 19 września 2019

§1

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r

w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Poznani, po konsultacjach z Radą Rodziców, zarządza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 22

 

20 grudnia 2019r, 2 stycznia 2020r, 3 stycznia 2020r, 21 kwietnia 2020r,

22 kwietnia 2020r, 23 kwietnia 2019r, 20 marca 2020r, 12 czerwca 2020r

 §2

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców

§3

W dniach wolnych od zajęć świetlica szkolna jest czynna od 6.30 do 17.00

§4

Treść zarządzenia podano do wiadomości publicznej w dniu 19 września 2019 roku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.